ساخت بارکد دلخواه از جمله  تلفن و پیام و ایمیل و آدرس سایت و نوشته و .... که با انتخاب هر یک از این فیلد ها بارکد را ساخته و اسکن کنید تا اطلاعات شما نمایان شود